tisdag 22 maj 2012

Den gamle sossen.

 2/3 i städerna år 2050 av jordens befolkning på cirka 9 miljarder. Hur det kommer att se ut? Malmö, Stockholm och Göteborg 5-10 miljon städer? Blir få eller inga grönområden, utbyggda kommunikationer och vägar. Frågan är om vattnet och jorden räcker för att försörja. Ska man äta specialgjorda maskar istället för kött som presenterats för en tid sedan? Spara in på ätandet och dricksvatten per person för att mat och vatten ska räcka? Hur ska man slippa från spekulation i bostäder och bankernas starka makt som orsakar finanskriser?
25% av jordens befolkning kommer att vara muslimsk 2050. Europas 7,2% (11,7 2002. PRB.org. 2002).  1-2 miljoner barn dör om året i malaria. Man trodde att den var utrotad med allt bistånd som getts och ges och pengar migranter skickar hem. Migranter beräknas av World Bank skicka hem uppåt 350 miljarder USdollar 2011. Alla moskéerna som byggts också i länder som folk emigrerar till. De pengarna borde gått till det de behövdes. Vad är det frågan om?
Pengarna är folkens, inte för ett fåtal som inte bryr sig om utveckling och folkförsörjning!
Behövs reformer i världen. Att tiga om problem tjänar ingen på. Korrumperat nu. Förbättringar blockeras. För få kvinnor i bestämmande organ. För många med makt som inte bryr sig och för många som inte bryr sig eller hindras från inflytande. Ingen förändring av det som borde ändras och det mesta behöver. Vad har bistånd och konferenser tjänat till när världen ser ut som den gör? Finns biståndspengarna i banker i Schweiz?
Gamla kulturländer nu rena förödelsen. Ska det vara så svårt att klara de enklaste saker som mat och husrum i varje land?  Svält nu 850 miljoner och beräknas öka till1,2 miljarder. Befokning som ökar med 1 miljard vart 13e år och nära 90% av ökningen i uländerna.
Kan inte accepteras av någon vettig person. Fast problemen är svåra. Motståndet starkt. Som gammal sosse förundras man. Vilka lyssnade och hur ska världen lyssna? Lätt att resignera. Fast resignerar man blir inget bättre.

Sankt Eriksplan 17
Lägenhet i innerstaden. 6 miljoner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar